วิทยากรประจำรายการ
ศาสตราจารย์ ดร.มณีวรรณ ฉัตรอุทัย
รายละเอียดเพิ่มเติม Click here
 
 
 
หนังสือชุด ห้องสมุด "คน" ใต้ต้นไม้
"เรียนรู้เล่ห์ทันเสน่ห์คน"
ค้นพบความงามของชีวิต ด้วยศาสตร์และศิลป์
"คน & งาน"
ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1
โดย ศาสตราจารย์ ดร.มณีวรรณ ฉัตรอุทัย
วางจำหน่ายแล้ว...วันนี้

 
"BUSINESS AUDIT"
 
One Best way to understand Business
"BUSINESS AUDIT"
รวมหลักการและกลวิธีบริหารธุรกิจ
สำหรับนักบริหารทุกสาขาและ
ผู้ประกอบการธุรกิจ SME
เหมาะใช้เป็นคู่มือ MINI MBA
เล่มเดียว...พาเที่ยวชม
การบริหารธุรกิจครบทุกแง่มุม !!!
ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1
โดย ศาสตราจารย์ ดร.มณีวรรณ ฉัตรอุทัย
และ รองศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์
วางจำหน่ายแล้ว...วันนี้

 
 
คู่มือ CEO
"THE PEOPLE CHAMPION"
แนวคิดและหลักการบริหารคนเพื่อผลงาน
ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 8
โดย ศาสตราจารย์ ดร.มณีวรรณ ฉัตรอุทัย
วางจำหน่ายแล้ว...วันนี้

 
 
คู่มือ CHRO
"THE PEOPLE's PROMOTER"
คู่มือนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ระดับมืออาชีพ
ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2
โดย ศาสตราจารย์ ดร.มณีวรรณ ฉัตรอุทัย
วางจำหน่ายแล้ว...วันนี้

 
รายการ "กล้าก้าวกับ 995"
ทางสถานีวิทยุจราจรเพื่อสังคม TRS 99.5
FM 99.5 MHz
ทุกวันอาทิตย์ เวลา 11.40 น.


 
 
ออกอากาศ วันที่ 2 กันยายน 2561
 
 
 
ออกอากาศ วันที่ 1 กรกฎาคม 2561
 
 
 
ออกอากาศ วันที่ 9 มิถุนายน 2561
 
 
 
ออกอากาศ วันที่ 14 มกราคม 2561
 
 
 
ออกอากาศ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2560
 
 
 
ออกอากาศ วันที่ 8 ตุลาคม 2560
 
 
 
ออกอากาศ วันที่ 9 กันยายน 2560
 
 
 
ออกอากาศ วันที่ 6 สิงหาคม 2560
 
 
 
ออกอากาศ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560
 
 
 
ออกอากาศ วันที่ 8 มกราคม 2560
 
 
 
ออกอากาศ วันที่ 11 ธันวาคม 2559
 
 
 
ออกอากาศ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2559
 
 
 
ออกอากาศ วันที่ 9 ตุลาคม 2559
 
 
 
ออกอากาศ วันที่ 10 กรกฎาคม 2559
 
 
 
 
ออกอากาศ วันที่ 8 พฤษภาคม 2559
 
 
 
ออกอากาศ วันที่ 10 เมษายน 2559
 
 
 
ออกอากาศ วันที่ 13 มีนาคม 2559
 
 
 
ออกอากาศ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559
 
 
 
ออกอากาศ วันที่ 10 มกราคม 2559
 
 
 
ออกอากาศ วันที่ 13 ธันวาคม 2558
 
 
 
ออกอากาศ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2558
 
 
 
ออกอากาศ วันที่ 11 ตุลาคม 2558
 
 
 
ออกอากาศ วันที่ 13 กันยายน 2558
 
 
 
 

Home Meet Maneewan Good Quotes Social Responsibility Edutain Links Nida Mba
Last Updated : Tue, September 4, 2018 16:19
design & created by idealready (tel.08-1809-2545)
© Copyright 2007 www.drmaneewan.com. All rights reserved.