วิทยากรประจำรายการ
ศาสตราจารย์ ดร.มณีวรรณ ฉัตรอุทัย
รายละเอียดเพิ่มเติม Click here
 
"BUSINESS AUDIT"
One Best way to understand Business
"BUSINESS AUDIT"
รวมหลักการและกลวิธีบริหารธุรกิจ
สำหรับนักบริหารทุกสาขาและ
ผู้ประกอบการธุรกิจ SME
เหมาะใช้เป็นคู่มือ MINI MBA
เล่มเดียว...พาเที่ยวชม
การบริหารธุรกิจครบทุกแง่มุม !!!
โดย ศาสตราจารย์ ดร.มณีวรรณ ฉัตรอุทัย
และ รองศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์
วางจำหน่ายแล้ว...วันนี้

คู่มือ CEO
"THE PEOPLE CHAMPION"
แนวคิดและหลักการบริหารคนเพื่อผลงาน
โดย ศาสตราจารย์ ดร.มณีวรรณ ฉัตรอุทัย
วางจำหน่ายแล้ว...วันนี้

คู่มือ CHRO
"THE PEOPLE's PROMOTER"
คู่มือนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ระดับมืออาชีพ
โดย ศาสตราจารย์ ดร.มณีวรรณ ฉัตรอุทัย
วางจำหน่ายแล้ว...วันนี้

 
รายการ "กล้าก้าวกับ 995"
ทางสถานีวิทยุจราจรเพื่อสังคม TRS 99.5
FM 99.5 MHz
ทุกวันอาทิตย์ เวลา 11.40 น.


 
 
ออกอากาศ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2560
 
 
 
ออกอากาศ วันที่ 8 ตุลาคม 2560
 
 
 
ออกอากาศ วันที่ 9 กันยายน 2560
 
 
 
ออกอากาศ วันที่ 6 สิงหาคม 2560
 
 
 
ออกอากาศ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560
 
 
 
ออกอากาศ วันที่ 8 มกราคม 2560
 
 
 
ออกอากาศ วันที่ 11 ธันวาคม 2559
 
 
 
ออกอากาศ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2559
 
 
 
ออกอากาศ วันที่ 9 ตุลาคม 2559
 
 
 
ออกอากาศ วันที่ 10 กรกฎาคม 2559
 
 
 
 
ออกอากาศ วันที่ 8 พฤษภาคม 2559
 
 
 
ออกอากาศ วันที่ 10 เมษายน 2559
 
 
 
ออกอากาศ วันที่ 13 มีนาคม 2559
 
 
 
ออกอากาศ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559
 
 
 
ออกอากาศ วันที่ 10 มกราคม 2559
 
 
 
ออกอากาศ วันที่ 13 ธันวาคม 2558
 
 
 
ออกอากาศ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2558
 
 
 
ออกอากาศ วันที่ 11 ตุลาคม 2558
 
 
 
ออกอากาศ วันที่ 13 กันยายน 2558
 
 
 
 

Home Meet Maneewan Good Quotes Social Responsibility Edutain Links Nida Mba
Last Updated : Mon, November 6, 2017 11:47
design & created by idealready (tel.08-1809-2545)
© Copyright 2007 www.drmaneewan.com. All rights reserved.