หนังสือชุด ห้องสมุด "คน" ใต้ต้นไม้
"เรียนรู้เล่ห์ทันเสน่ห์คน"
ค้นพบความงามของชีวิต ด้วยศาสตร์และศิลป์
"คน & งาน"
ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1
โดย ศาสตราจารย์ ดร.มณีวรรณ ฉัตรอุทัย
วางจำหน่ายแล้ว...วันนี้

 
"BUSINESS AUDIT"
 
One Best way to understand Business
"BUSINESS AUDIT"
รวมหลักการและกลวิธีบริหารธุรกิจ
สำหรับนักบริหารทุกสาขาและ
ผู้ประกอบการธุรกิจ SME
เหมาะใช้เป็นคู่มือ MINI MBA
เล่มเดียว...พาเที่ยวชม
การบริหารธุรกิจครบทุกแง่มุม !!!
ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1
โดย ศาสตราจารย์ ดร.มณีวรรณ ฉัตรอุทัย
และ รองศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์
วางจำหน่ายแล้ว...วันนี้

 
 
คู่มือ CEO
"THE PEOPLE CHAMPION"
แนวคิดและหลักการบริหารคนเพื่อผลงาน
ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 8
โดย ศาสตราจารย์ ดร.มณีวรรณ ฉัตรอุทัย
วางจำหน่ายแล้ว...วันนี้

 
 
คู่มือ CHRO
"THE PEOPLE's PROMOTER"
คู่มือนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ระดับมืออาชีพ
ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2
โดย ศาสตราจารย์ ดร.มณีวรรณ ฉัตรอุทัย
วางจำหน่ายแล้ว...วันนี้

"โลกแห่งการทำงานสมัยใหม่ในยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ เชื่อว่า
ความรู้ติดตนคนทำงาน …
ความพึงพอใจเป็นปัจจัยผูกพันคนกับหน่วยงาน …
การพัฒนาคนต้องอยู่บนถนนความสามารถ Competency Roadmap…
องค์กรที่ดีต้องให้และใช้ความรู้บุคลากร …
คุณลักษณะคนทำงานเท่าและทันการเปลี่ยนแปลง …"

"แนวคิด / ความเข้าใจในศาสตร์สาขาการพัฒนา
และบริหารทรัพยากรมนุษย์

ความสามารถที่ต้องมีในผู้บริหาร การครองคน เพื่อครองงาน"

"รวมกระแสสร้างสรรค์การพัฒนา ความสำเร็จตนและองค์กร
ใครขโมยเนยแข็งของฉันไป สอนว่าจงกล้าหาญตามหาและสร้างความสำเร็จใหม่ให้กับตนเอง …
วาฬบอกเยี่ยม ชี้ชวนให้ใช้ศิลปะเพื่อ การบริหารสัมพันธภาพในที่ทำงาน …
Toxic Emotions เตือนให้รู้ เข้าใจ ธรรมชาติและการขจัดมลมนุษย์องค์กร
วิธีเสริมสร้างลักษณะที่เป็น " คุณ " ให้กับบุคคล ......"


 

Home Meet Maneewan Good Quotes Social Responsibility Edutain Links Nida Mba
Last Updated : Tue, June 12, 2018 14:08
design & created by idealready (tel.08-1809-2545)
© Copyright 2007 www.drmaneewan.com. All rights reserved.