วิทยากรประจำรายการ
ศาสตราจารย์ ดร.มณีวรรณ ฉัตรอุทัย
รายละเอียดเพิ่มเติม Click here
 
 
 
หนังสือชุด ห้องสมุด "คน" ใต้ต้นไม้
"เรียนรู้เล่ห์ทันเสน่ห์คน"
ค้นพบความงามของชีวิต ด้วยศาสตร์และศิลป์
"คน & งาน"
ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1
โดย ศาสตราจารย์ ดร.มณีวรรณ ฉัตรอุทัย
วางจำหน่ายแล้ว...วันนี้

 
"BUSINESS AUDIT"
 
One Best way to understand Business
"BUSINESS AUDIT"
รวมหลักการและกลวิธีบริหารธุรกิจ
สำหรับนักบริหารทุกสาขาและ
ผู้ประกอบการธุรกิจ SME
เหมาะใช้เป็นคู่มือ MINI MBA
เล่มเดียว...พาเที่ยวชม
การบริหารธุรกิจครบทุกแง่มุม !!!
ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1
โดย ศาสตราจารย์ ดร.มณีวรรณ ฉัตรอุทัย
และ รองศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์
วางจำหน่ายแล้ว...วันนี้

 
 
คู่มือ CEO
"THE PEOPLE CHAMPION"
แนวคิดและหลักการบริหารคนเพื่อผลงาน
ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 8
โดย ศาสตราจารย์ ดร.มณีวรรณ ฉัตรอุทัย
วางจำหน่ายแล้ว...วันนี้

 
 
คู่มือ CHRO
"THE PEOPLE's PROMOTER"
คู่มือนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ระดับมืออาชีพ
ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2
โดย ศาสตราจารย์ ดร.มณีวรรณ ฉัตรอุทัย
วางจำหน่ายแล้ว...วันนี้

โฆษณา 7-ELEVEN
ชุด "คนปั้นดิน" และ ""ค่าน้ำนม"

สื่อโฆษณาสามารถทำหน้าที่ได้มากกว่านำเสนอข้อมูลสินค้าเพียงอย่างเดียว โดยโฆษณาเป็นพื้นที่สื่อสารชั้นเลิศในการปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม
ให้กับสังคมได้อีกทางหนึ่ง ดังเช่น โฆษณาของร้านสะดวกซื้อ Seven Eleven ที่ส่งเสริมค่านิยมความกตัญญู เป็นต้น

โฆษณา 7-ELEVEN (คนปั้นดิน)
 
โฆษณา 7-ELEVEN (ค่าน้ำนม)
 

Home Meet Maneewan Good Quotes Social Responsibility Edutain Links Nida Mba
Last Updated : Tue, June 12, 2018 15:00
design & created by idealready (tel.08-1809-2545)
© Copyright 2007 www.drmaneewan.com. All rights reserved.