วิทยากรประจำรายการ
ศาสตราจารย์ ดร.มณีวรรณ ฉัตรอุทัย
รายละเอียดเพิ่มเติม Click here
 
 
 
หนังสือชุด ห้องสมุด "คน" ใต้ต้นไม้
"เรียนรู้เล่ห์ทันเสน่ห์คน"
ค้นพบความงามของชีวิต ด้วยศาสตร์และศิลป์
"คน & งาน"
ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1
โดย ศาสตราจารย์ ดร.มณีวรรณ ฉัตรอุทัย
วางจำหน่ายแล้ว...วันนี้

 
"BUSINESS AUDIT"
 
One Best way to understand Business
"BUSINESS AUDIT"
รวมหลักการและกลวิธีบริหารธุรกิจ
สำหรับนักบริหารทุกสาขาและ
ผู้ประกอบการธุรกิจ SME
เหมาะใช้เป็นคู่มือ MINI MBA
เล่มเดียว...พาเที่ยวชม
การบริหารธุรกิจครบทุกแง่มุม !!!
ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1
โดย ศาสตราจารย์ ดร.มณีวรรณ ฉัตรอุทัย
และ รองศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์
วางจำหน่ายแล้ว...วันนี้

 
 
คู่มือ CEO
"THE PEOPLE CHAMPION"
แนวคิดและหลักการบริหารคนเพื่อผลงาน
ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 8
โดย ศาสตราจารย์ ดร.มณีวรรณ ฉัตรอุทัย
วางจำหน่ายแล้ว...วันนี้

 
 
คู่มือ CHRO
"THE PEOPLE's PROMOTER"
คู่มือนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ระดับมืออาชีพ
ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2
โดย ศาสตราจารย์ ดร.มณีวรรณ ฉัตรอุทัย
วางจำหน่ายแล้ว...วันนี้

รายการ "คนคู่งาน"
ศาสตร์และศิลปะการบริหารคนเพื่อผลงาน
ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย Bangkok FM 92.5 MHz ของกรมประชาสัมพันธ์
วิทยากรประจำรายการ : รองศาสตราจารย์ ดร.มณีวรรณ ฉัตรอุทัย
ท่านสามารถรับฟังรายการ "คนคู่งาน" ออกอากาศตอนล่าสุดและที่เคยออกอากาศไปแล้วได้ที่นี่...

คลิกเลือกปีที่รายการออกอากาศ
   
   
   
 
 
รูปแบบรายการ
การดำเนินรายการของวิทยากรแบ่งออกเป็น 3 ช่วง ๆ ละ 15 นาที
ช่วงที่ 1 รอบรั้วการงาน
มองผ่านม่านประสบการณ์ สะท้อนสาระน่ารู้จากประสบการณ์ รวมถึงการวิเคราะห์หัวข้อข่าวเด่นประเด็นน่าสนใจ
ช่วงที่ 2 รอบรู้หลักการ
อธิบายแนวคิดการบริหารจัดการในศาสตร์สาขา ว่าด้วยพฤติกรรมการทำงานของคน
ช่วงที่ 3 ต่อสายประกายความคิด
แนะนำหนังสือ " น่าอ่าน " ตอบปัญหา สารพันจากท่านผู้ฟังทั่วประเทศไทย

 

Home Meet Maneewan Good Quotes Social Responsibility Edutain Links Nida Mba
Last Updated : Tue, June 12, 2018 14:33
design & created by idealready (tel.08-1809-2545)
© Copyright 2007 www.drmaneewan.com. All rights reserved.