วิทยากรประจำรายการ
ศาสตราจารย์ ดร.มณีวรรณ ฉัตรอุทัย
รายละเอียดเพิ่มเติม Click here
 
"BUSINESS AUDIT"
One Best way to understand Business
"BUSINESS AUDIT"
รวมหลักการและกลวิธีบริหารธุรกิจ
สำหรับนักบริหารทุกสาขาและ
ผู้ประกอบการธุรกิจ SME
เหมาะใช้เป็นคู่มือ MINI MBA
เล่มเดียว...พาเที่ยวชม
การบริหารธุรกิจครบทุกแง่มุม !!!
โดย ศาสตราจารย์ ดร.มณีวรรณ ฉัตรอุทัย
และ รองศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์
วางจำหน่ายแล้ว...วันนี้

คู่มือ CEO
"THE PEOPLE CHAMPION"
แนวคิดและหลักการบริหารคนเพื่อผลงาน
โดย ศาสตราจารย์ ดร.มณีวรรณ ฉัตรอุทัย
วางจำหน่ายแล้ว...วันนี้

คู่มือ CHRO
"THE PEOPLE's PROMOTER"
คู่มือนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ระดับมืออาชีพ
โดย ศาสตราจารย์ ดร.มณีวรรณ ฉัตรอุทัย
วางจำหน่ายแล้ว...วันนี้
 

รายการ "คนคู่งาน"
ศาสตร์และศิลปะการบริหารคนเพื่อผลงาน
ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย Bangkok FM 92.5 MHz ของกรมประชาสัมพันธ์
วิทยากรประจำรายการ : รองศาสตราจารย์ ดร.มณีวรรณ ฉัตรอุทัย
ท่านสามารถรับฟังรายการ "คนคู่งาน" ออกอากาศตอนล่าสุดและที่เคยออกอากาศไปแล้วได้ที่นี่...

คลิกเลือกเดือนที่รายการออกอากาศ
เดือนมกราคม
 
เทปรายการ (ครั้งที่ 189) วันเสาร์ที่ 17 มกราคม 2552

 
เทปรายการ (ครั้งที่ 191) วันเสาร์ที่ 31 มกราคม 2552
 
 
 
 
รูปแบบรายการ
การดำเนินรายการของวิทยากรแบ่งออกเป็น 3 ช่วง ๆ ละ 15 นาที
ช่วงที่ 1 รอบรั้วการงาน
มองผ่านม่านประสบการณ์ สะท้อนสาระน่ารู้จากประสบการณ์ รวมถึงการวิเคราะห์หัวข้อข่าวเด่นประเด็นน่าสนใจ
ช่วงที่ 2 รอบรู้หลักการ
อธิบายแนวคิดการบริหารจัดการในศาสตร์สาขา ว่าด้วยพฤติกรรมการทำงานของคน
ช่วงที่ 3 ต่อสายประกายความคิด
แนะนำหนังสือ " น่าอ่าน " ตอบปัญหา สารพันจากท่านผู้ฟังทั่วประเทศไทย

 

Home Meet Maneewan Good Quotes Social Responsibility Edutain Links Nida Mba
Last Updated : Thu, May 19, 2016 11:41
design & created by idealready (tel.08-1809-2545)
© Copyright 2007 www.drmaneewan.com. All rights reserved.