วิทยากรประจำรายการ
ศาสตราจารย์ ดร.มณีวรรณ ฉัตรอุทัย
รายละเอียดเพิ่มเติม Click here
 
"BUSINESS AUDIT"
One Best way to understand Business
"BUSINESS AUDIT"
รวมหลักการและกลวิธีบริหารธุรกิจ
สำหรับนักบริหารทุกสาขาและ
ผู้ประกอบการธุรกิจ SME
เหมาะใช้เป็นคู่มือ MINI MBA
เล่มเดียว...พาเที่ยวชม
การบริหารธุรกิจครบทุกแง่มุม !!!
โดย ศาสตราจารย์ ดร.มณีวรรณ ฉัตรอุทัย
และ รองศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์
วางจำหน่ายแล้ว...วันนี้

คู่มือ CEO
"THE PEOPLE CHAMPION"
แนวคิดและหลักการบริหารคนเพื่อผลงาน
โดย ศาสตราจารย์ ดร.มณีวรรณ ฉัตรอุทัย
วางจำหน่ายแล้ว...วันนี้

คู่มือ CHRO
"THE PEOPLE's PROMOTER"
คู่มือนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ระดับมืออาชีพ
โดย ศาสตราจารย์ ดร.มณีวรรณ ฉัตรอุทัย
วางจำหน่ายแล้ว...วันนี้
 

ผลงานการวิจัยของ Dr Elizabeth Scott M.B., Ch.B., ทำการศึกษาเพลงกล่อมผู้ที่นอนหลับยาก 
โดยใช้หลักการ Brain Music Therapy  ที่สอดคล้องกับการทำงานของสมอง ช่วยให้ผ่อนคลายและหลับได้โดยไม่ต้องพึ่งยา
ทดลองฟังตัวอย่างเพลงที่ Dr. Scott แนะนำพร้อมกำชับว่าห้ามฟังเพลงเหล่านี้ระหว่างขับรถหรือทำงานกับเครื่องจักร

The Swan (Le cygne)
 

 
   
Sir Edward Elgar- Salut d'Amour
(Love's Greeting) Op.12
Massenet "Meditation"
from Thais, Yo-Yo Ma
   
 

Home Meet Maneewan Good Quotes Social Responsibility Edutain Links Nida Mba
Last Updated : Thu, May 19, 2016 11:53
design & created by idealready (tel.08-1809-2545)
© Copyright 2007 www.drmaneewan.com. All rights reserved.